Hva koster Patriot i Europa og globalt?

Patriot er i dag solgt til, eller i bruk av, hele 18 land verden over. I Europa er brukerne Nederland (1987), Tyskland (1989), Hellas (1999), Spania (2004), Romania (2017), Sverige (2018), Polen (2018) og Sveits (2022). I resten av verden er det ytterligere ni brukerland: Japan, Israel, Saudi-Arabia, Kuwait, Taiwan, Korea, Forente arabiske emirater, Qatar og Bahrain. Sortert etter anskaffelsesdato.

Europeiske land med Patriot

Hva koster det å anskaffe langtrekkende luftvern av typen Patriot?

Store materiellinvesteringer er komplekse prosjekter, og den endelige reelle prislappen er ikke alltid tilgjengelig som informasjon, dels da slike ofte omfatter gjenkjøpsavtaler og annet industrisamarbeid, som gjør at de faktiske summene for staten og landets industri er svært sammensatte regnestykker.

Likevel, så er det mulig å finne noen tommelfingerregler ved å studere offentlige amerikanske dokumenter som rutinemessig publiseres i forkant av det endelige salget.

En gjennomgang av anskaffelsene av Patriot i Europa de siste årene viser at et batteri, med radar, fire launchere og øvrige hovedkomponenter som kontrollvogn, samband og strømforsyning samt andre nødvendig tjenester og logistikkelementer, koster omlag 360 millioner dollar.

Standardmissilet PAC-2 GEM-T koster omlag 4 millioner dollar per stykk. Det går fire slike missiler på én launcher. Fylles halve batteriet med GEM-T så vil dette utgjøre en ekstra kostnad på 32 millioner dollar.

Guidance Enhanced Missile, eller GEM-T, er en av missilvariantene for Patriot™. Foto: Raytheon.

PAC-3 MSE, missilet som er spesialisert mot taktiske ballistiske missiler, koster omlag 7 millioner dollar. Det går 12 slike missiler på én launcher. Dersom en vil fylle halve batteriet med PAC-3 så vil dette utgjøre en kostnad på 168 millioner dollar.

PAC-3 MSE. Foto: Lockheed Martin.

Et batteri med fire launchere lastet med henholdsvis 24 PAC-3 MSE og åtte GEM-T vil kunne koste omlag 560 millioner dollar.

Ulike opplastinger på Patriot launchere. Foto: Lockheed Martin

Nederland

Anskaffet fire Patriot-batterier i 1987. Disse ble modernisert til Configuration-3+ i 2019-2022 for 105 mrd. dollar. Kjøpte mulig PAC-3 første gang i 2004, deretter 34 missiler i 2020 for 241 mill dollar og så 96 GEM-T samt en del andre logistikkelementer i 2022 for 1,2 mrd. dollar.

I dag har Nederland et lagdelt og integrert system av systemer med FIM-92 Stinger, NASAMS II og MIM-104 Patriot. Foto: Ministerie van Defensie.

Tyskland

Anskaffet Patriot i 1989, disse ble deretter oppgradert og nedskalert til 12 batterier, og operativ med PAC-3 fra 2013. Nytt kjøp av 50 PAC-3 MSE i 2019 for 401 millioner dollar.

Hellas

Kjøpte seks batterier med PAC-3 og GEM i 1999 for 1,2 mrd. dollar. Operativ siden 2003. Oppgradering i 2020-2022, som del av en avtale om utlån/deployering til Saudi Arabia.

Spania

Kjøpte tre Patriot-batterier fra Tyskland i 2004 (1) og 2014 (2), for henholdsvis 60 og 41 millioner euro. Batteriene skal oppgraderes fra Configuration 2+ til 3, samt at landet har anmodet om kjøp av ett nytt batteri i periode. 2023 – 2028. Totalsum for dette er angitt til 1,389 mrd. euro.

Sverige

I 2018 valgte svenske myndigheter å anskaffe fire batterier med Patriot. I desember 2022 ankom det siste batteriet til landet. Totaltsum angitt til 3,2 mrd dollar for fire enheter, med 12 launchere, 100 GEM-T og 200 PAC-3. Les også.

Polen

Polen anmodet om fire batterier og med tilhørende IBCS kontrollsystem i 2017, prisen var angitt til 10,5 mrd. dollar. Nedjustert til 4,75 mrd. ved kontraktsinngåelse. Leveransene var i gang i 2022, og materiellet som skal leveres er 4 radarer, 16 launchere, 219 PAC-3 MSE missiler, 2 IBCS planceller, 6 IBCS operasjonsceller, 6 IBCS kontrollceller og 5 Link-16 terminaler. Les også.

Polens prosjekt Wisla for anskaffelse av nytt luftvern. Fase én kostet 4,75 mrd. dollar.

Romania

I juli 2017 godkjente amerikanske myndigheter et salg av sju batterier for 3,9 mrd. dollar, bestående av 7 radarer, 28 launchere, 56 GEM-T missiler, 168 PAC-3 MSE missiler. Året etter ble det inngått en tilleggsavtale for ytterligere tre batterier. Leveransen var godt i gang i 2022. Les også.

Sveits

I november 2021 fremkom det at kontrakten for fem batterier var pålydende rundt 2,1 milliarder dollar for fem radarer, 17 launchere, 70 GEM-T missiler og seks Link-16 terminaler. Les også.

Oppdateringer:

27. februar 2023: Antallet PAC-3 MSE per launcher er 12, ikke 16.

28. feb.: Polen; pris nedjustert til 4,75 mrd. dollar.

Saken oppdateres.