Rumenske Patrioter

I juli 2017 godkjente amerikanske myndigheter et mulig salg av sju Patriot-batterier til Romania for 3,9 mrd. amerikanske dollar.

Året etter ble det inngått en tilleggsavtale mellom produsenten og Romania om kjøp av ytterligere tre batterier. Totalkostnaden er ikke kjent. Les mer.

De fire første, av i alt ti batterier, ble trolig levert i 2022. Romania vil fordele batteriene mellom Luftforsvaret og Hæren. Les mer.

I mai 2022 ble det videre inngått en avtale mellom Raytheon og to rumenske selskaper om lisensproduksjon av SkyCeptor missiler tiltenkt landets Patriot-batterier. Missilet er basert på Stunner fra det israelsk-amerikanske David’s Sling systemet, og vil være et rimeligere alternativ tiltenkt mot taktiske ballistiske missiler og kryssermissiler, sammenlignet med de mer kostbare Patriot-missilene (PAC-2 GEM-T og PAC-3 MSE). Les mer.

Dette er materiellet som potensielt er del av handelen: 10 AN/MPQ-65 radarer, 10 AN/MSQ-132 kontrollvogner, 40 M903 launchere, 80 MIM-104E (GEM-T) missiler, 240 PAC-3 MSE missiler og 10 strømaggregater samt sambandsantenner.