Polske Patrioter

Samtidig som Sverige i 2017 gikk for Patriot som sitt nye luftvern fra 2020, så besluttet også Polen å kjøpe hele åtte batterier og K2-systemer, og prisen var angitt til drøyt 60 mrd. kroner. Dog var ingen kontrakter signert, og det gjensto fortsatt forhandlinger om en rekke forhold.

Den først fasen omfattet to batterier (fire ildenheter) levert med det såkalte Integrated Battle Command System (IBCS), en komponent som ikke var ferdig utviklet på dette tidspunktet.

Polen spesifiserte at batteriene i fase to av leveransene skulle ha siste utgave av systemets radar basert på AESA-teknologi og med 360° skuddsektor. En radar som den gang fortsatt var under utvikling. På toppen av dette hadde Polen noen spenstige ønsker når det kommer til missildelen av prosjektet. Les mer.

Polen ønsker trolig en avtale mellom Raytheon og polske selskaper om lisensproduksjon av SkyCeptor missiler tiltenkt landets Patriot-batterier. Missilet er basert på Stunner fra det israelsk-amerikanske David’s Sling systemet, og vil være et rimeligere alternativ tiltenkt mot taktiske ballistiske missiler og kryssermissiler, sammenlignet med de langt mer kostbare PAC-3 MSE. Les mer.

Den 17. november 2017 rykket Patriot et skritt nærmere Polen. US State Department godkjente et salg verdt snaut 90 mrd. kroner. Og dette omfattet følgende:

Fire ildenheter med Patriot (configurasjon 3+) bestående 4 AN/MPQ-65 radarer, 4 kontrollvogner, 16 M903 launchere og 219 PAC-3 MSE missiler. Les mer.

Den 28. mars 2018 ble kontrakten for fase én av leveransene signert. Les mer.

Sommeren 2022 ble det offisielt kjent at utstyr for første fase var begynt å ankomme Polen. Det ble samtidig bekjentgjort at Polen anmodet om at de seks neste batteriene (fase to) skal omfatte 12 eksemplarer av den nye 360° radaren med AESA-teknologi, som produsenten har navngitt GhostEye. Les mer.

Patriot i Polen (Foto: Maciej Szopa/Defence24.pl)
The first Engagement Operations Centre for Polish Wisla program manufactured by Northrop Grumman is leaving the production facility (file photo) Photo. Northrop Grumman
Raytheon GhostEye AESA-radar med 360° dekning, for neste generasjon langtrekkende luftvern. Bilde: Raytheon.

Saken oppdateres.