Klebrig innlegg

Regjeringen 8. april 2022: «Den videre satsingen på luftvern er svært viktig for å redusere sårbarhet, bevare egen handlefrihet og evne til alliert mottak»

Regjeringens melding nr. 10 til Stortinget sier følgende om de forsvarspolitiske ambisjonene innenfor tema norsk luftvern: Gitt trusselbildet er økt evne til beskyttelse mot lufttrusler i form av langtrekkende presisjonsild og fly avgjørende. Regjeringen anser derfor den videre satsingen på luftvern som svært viktig for å redusere sårbarhet, bevare egen handlefrihet og evne til alliert mottak. Vesentlige satsinger pågår og inkluderer kampluftvern for Hæren. Fortsett å lese Regjeringen 8. april 2022: «Den videre satsingen på luftvern er svært viktig for å redusere sårbarhet, bevare egen handlefrihet og evne til alliert mottak»