Klebrig innlegg

Polske Patrioter

Samtidig som Sverige i 2017 gikk for Patriot som sitt nye luftvern fra 2020, så besluttet også Polen å kjøpe hele åtte batterier og K2-systemer, og prisen var angitt til drøyt 60 mrd. kroner. Dog var ingen kontrakter signert, og det gjensto fortsatt forhandlinger om en rekke forhold. Den først fasen omfattet to batterier (fire ildenheter) levert med det såkalte Integrated Battle Command System (IBCS), … Fortsett å lese Polske Patrioter

Klebrig innlegg

Rumenske Patrioter

I juli 2017 godkjente amerikanske myndigheter et mulig salg av sju Patriot-batterier til Romania for 3,9 mrd. amerikanske dollar. Året etter ble det inngått en tilleggsavtale mellom produsenten og Romania om kjøp av ytterligere tre batterier. Totalkostnaden er ikke kjent. Les mer. De fire første, av i alt ti batterier, ble trolig levert i 2022. Romania vil fordele batteriene mellom Luftforsvaret og Hæren. Les mer. … Fortsett å lese Rumenske Patrioter

Klebrig innlegg

Sveitsisk Patriot

I juni 2021 besluttet Sveits å gå til anskaffelse av 36 F-35 kampfly og fem batterier med Patriot langtrekkende luftvern. Dette i konkurranse mot flytypene Eurofighter Typhoon, F/A-18 Super Hornet, Rafale og luftvernsystemet SAMP/T. Systemene er en sentral del av moderniseringen av landets luftforsvarsevne frem mot 2030, som i dag består av en aldrende flåte med F/A-18 Hornet og F-5 Tiger kampfly, samt Rapier, Stinger … Fortsett å lese Sveitsisk Patriot

Klebrig innlegg

Patrioter i Norge og Sverige

Etter at NIKE-systemet begynte å gå ut på dato mot slutten av 1980-tallet, så har Norge vurdert nytt langtrekkende luftvern minst to ganger, men så langt har det ikke ført til anskaffelser. Sverige, som besluttet å anskaffe Patriot i 2018, fikk det siste av i alt fire batterier i 2022. Det følgende er en kort oppsummering av hvordan dette skred frem i de to landene. Fortsett å lese Patrioter i Norge og Sverige

An outsider’s view of the Norwegian air defense artillery

Title: Norway’s Air Defense Artillery: A Necessity in a Changing World Introduction: Norway’s air defense artillery has a rich history, marked by significant developments and adaptations to changing security landscapes. From its early days of post-war rebuilding to the modernization efforts in the 1980s and 1990s, the Norwegian Air Defense Artillery has played a crucial role in safeguarding the nation’s skies. However, recent decisions to … Fortsett å lese An outsider’s view of the Norwegian air defense artillery

En samtale om luftvern

Det følgende er en samtale med ChatGPT versjon mars 2023.
«Det er flere utfordringer som kan oppstå når det gjelder luftvern. En av de største utfordringene er å opprettholde en effektiv beskyttelse mot en stadig mer variert og avansert trussel fra luften. Dette kan inkludere ulike typer missiler og raketter, ubemannede droner og kampfly, og det kan være nødvendig å håndtere ulike typer angrep samtidig.» Fortsett å lese En samtale om luftvern

En helhetlig tilnærming til luftvern og missilforsvar

I en artikkel leser vi om Japans beslutning om å kansellere det planlagte kjøpet av to landbaserte ballistiske missilforsvarssystemer av typen Aegis Ashore til 3,6 mrd dollar. Artikkelforfatterne kommer så med velmenende råd om hva de japanske myndighetene heller bør benytte pengene til innenfor luftvern og missilforsvar. Rådene tar til orde for en helhetlig tilnærming, snarere enn en fokusert men nederlagsdømt satsning på få og … Fortsett å lese En helhetlig tilnærming til luftvern og missilforsvar