Klebrig innlegg

Hva koster Patriot i Europa og globalt?

Patriot er i dag solgt til, eller i bruk av, hele 18 land verden over. I Europa er brukerne Nederland (1987), Tyskland (1989), Hellas (1999), Spania (2004), Romania (2017), Sverige (2018), Polen (2018) og Sveits (2022). I resten av verden er det ytterligere ni brukerland: Japan, Israel, Saudi-Arabia, Kuwait, Taiwan, Korea, Forente arabiske emirater, Qatar og Bahrain. Sortert etter anskaffelsesdato. Hva koster det å anskaffe … Fortsett å lese Hva koster Patriot i Europa og globalt?

Klebrig innlegg

Polske Patrioter

Samtidig som Sverige i 2017 gikk for Patriot som sitt nye luftvern fra 2020, så besluttet også Polen å kjøpe hele åtte batterier og K2-systemer, og prisen var angitt til drøyt 60 mrd. kroner. Dog var ingen kontrakter signert, og det gjensto fortsatt forhandlinger om en rekke forhold. Den først fasen omfattet to batterier (fire ildenheter) levert med det såkalte Integrated Battle Command System (IBCS), … Fortsett å lese Polske Patrioter

Klebrig innlegg

Rumenske Patrioter

I juli 2017 godkjente amerikanske myndigheter et mulig salg av sju Patriot-batterier til Romania for 3,9 mrd. amerikanske dollar. Året etter ble det inngått en tilleggsavtale mellom produsenten og Romania om kjøp av ytterligere tre batterier. Totalkostnaden er ikke kjent. Les mer. De fire første, av i alt ti batterier, ble trolig levert i 2022. Romania vil fordele batteriene mellom Luftforsvaret og Hæren. Les mer. … Fortsett å lese Rumenske Patrioter