Patrioter i Norge og Sverige

Etter at NIKE-systemet begynte å gå ut på dato mot slutten av 1980-tallet, så har Norge vurdert nytt langtrekkende luftvern minst to ganger, men så langt har det ikke ført til anskaffelser. Sverige, som besluttet å anskaffe Patriot i 2018, fikk det siste av i alt fire batterier i 2022. Det følgende er en kort oppsummering av hvordan dette skred frem i de to landene.

I 1988 kunne man lese i Stortingsmelding 58, godkjent 3. juni, at det bare var ett vestlig rakettsystem som fullt ut kunne erstatte det områdedekkende NIKE-systemet når det gjaldt høydedekning og rekkevidde. Patriot-systemet. Men at dette ville innebære kostnader langt ut over det som det ville finnes dekning for innen de aktuelle investeringsrammene. Ingen systemer ble dermed anskaffet.

Områdeluftvern for Østlandet med NIKE-systemet 1960-1991. Faksimile Luftled nr. 2 juni 2017.

I 2016 ble langtrekkende luftvern på nytt aktualisert i Norge. I følge Langtidsproposisjonen (LTP, juni) var det en ambisjon om anskaffelse i perioden 2022-2025. Det nye systemet skulle integreres med NASAMS II, og det ble ansett som viktig at en modernisert, utviklet og robust luftvernstruktur var etablert når F-35 flyene er fullt operative i 2025 på Ørland og Evenes flystasjon.

Anskaffelse av nytt langtrekkende luftvern gjennomføres i perioden 2021–2024 … Det er viktig at en modernisert, utviklet og robust luftvernstruktur er etablert når F-35 flyene er fullt operative i 2025 på Ørland og Evenes flystasjon – LTP, 2016

I mars 2017 uttrykte Sverige et ønske om å starte innfasing av nytt luftvern innen 2020, og i sluttfasen av anbudsprosessen sto det mellom det amerikanske Patriot og det europeiske SAMP/T. Investeringen ble i media først anslått til 10-20 mrd. kroner. I oktober var antydningen 30 mrd. Den amerikanske produsenten hevdet i 2017 å kunne levere innen den korte tidsfristen. Det ble også lovet et nært industrisamarbeid med Saab.

I Norge ble Forsvarsdepartementets årlige oversikt over mulige og planlagte materiellinvesteringer publisert i april 2017. Her hadde den omtalte ambisjonen om langtrekkende luftvern fra LTPen status som «mulig prosjekt», med et kostnadsanslag på 3-5 mrd. Hensikten med anskaffelsen skulle være å forbedre evnen til beskyttelse mot moderne våpentrusler fremført gjennom luften, og omfatter nye sensorer og missiler som tilfører dagens luftvern evne til langtrekkende beskyttelse. 

I november 2017 gikk det ut pressemelding fra den svenske Försvarsmakten om at valget hadde falt på Patriot, med fornyet ønske om innfasing fra 2020 og med sluttleveranser innen 2025. Svenske myndigheter startet dermed forhandlingene med produsenten. På dette tidspunktet var omfanget av handelen uavklart, men i første omgang minst ett batteri), med mulig utvidelse til fire.

Tilbake i Norge het det i Stortingsproposisjon 14S fra 16. oktober 2020 at det eksisterende NASAMS må prioriteres med nye sensorer og kortholdsmissiler, fremfor langtrekkende luftvern, og prioriteringen forklares med at kryssermissiler utgjør den mest krevende lufttrusselen for landet. Mens investeringsmidler til langtrekkende luftvern ble skjøvet til etter 2028

… dagens NASAMS-systemer oppgraderes fra 2023 til 2029 med blant annet moderne sensorer og kortholdsmissiler. Dette er en nødvendig prioritering foran den planlagte innføringen av langtrekkende luftvern som ble omtalt i forrige langtidsplan.

… kryssermissiler utgjør den mest krevende lufttrusselen for Norge, og NASAMS utgjør et viktig element i det aktive mottiltaket … – Stortingsproposisjon 14S, 2020

I 2018 valgte svenske myndigheter å anskaffe fire batterier med Patriot. I desember 2022, cirka fire år etter bestillingen ble lagt inn og to år foran skjema, ankom det siste batteriet til landet.

Patriot. Skjematisk oppsett for fire batterier under en ledelse/stab (Martin Ek/FMV)

Tidslinje

  • 1957 Stortinget aksepterer et tilbud fra USA om å motta en bataljon med missilsystemet NIKE, for områdeforsvar av Østlandet.

  • 1988 Norge vurderer at PATRIOT som erstatning for NIKE innebærer kostnader langt utover aktuelle investeringsrammer.
    St.mld. 58 (1987-1988). 3. juni 1988.

  • 1990-91 NIKE områdeforsvaret av Østlandet legges ned etter 30 år med drift.

  • 2016. Norge har ambisjon om langtrekkende luftvern i perioden 2022-2025. Prop. 151 S (2015–2016). 17. juni 2016.

  • 2017 Sverige ønsker start av innfasing av nytt luftvern innen 2020, det står mellom det amerikanske PATRIOT og det europeiske SAMP/T (mars 2017).

  • 2018 Sverige beslutter å anskaffe fire Patriot-batterier.

  • 2020 Norge utsetter nytt langtrekkende luftvern til tidligst 2029. Prioriterer oppgradering av NASAMS. Prop. 14 S (2020 – 2021). 16. oktober 2020.

  • 2022 Sverige mottar fjerde og siste Patriot-batteri.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s