Hva innebærer et styrket luftvern i Norge?

Her er noen punkter som kan være nyttige dersom noen lurer på hva som kan/bør omfattes av et styrket luftvern. Del dem til de det angår.

Fem faktorer for et sterkt luftvern

1) Et distribuert nettverk av mobile og faste passive og aktive sensorer; herunder sensorer på land, på fartøy, på satellitter og på droner.

2) Anskaffelse av flere og rimeligere kortholds- og middelsrekkende luftvern og missilforsvarssystemer.

3) Høyenergivåpen, laserkanoner og jammere rundt viktige mål som en ekstra forsvarslinje i tillegg til klassisk punktforsvarsluftvern.

4) Robuste ledelsessystemer som kan sammenfatte data fra mange systemer, også fra allierte, og som sørger for en effektiv bruk av luftvernet og missilforsvaret.

5) Passivt forsvar av styrker og fasiliteter; herunder kamuflasje, skjul og avledningstiltak, så vel som fortifisering og evne til å reorganisere og reparere for å vanskeliggjøre motstanderens målvalgsprosess og for å sikre egne styrkers evne til å opprettholde kampkraft underveis i striden.

Les også:

Image by macrovector on Freepik

Reklame