Hva er luftvernets rolle i et nektelseskonsept?

Det pågår en diskusjon i USA om hvordan den amerikanske luftmaktsdoktrinen skal videreutvikles eller kanskje endres fra det bestående, som i lang tid i stor grad har basert seg på bruk av offensiv luftmakt for å få kontroll i luften, og der målet har vært luftherredømme. I konfliktene de siste tiårene har dette vært normen, og der amerikansk luftmakt har vært involvert så har motstanderens luftstyrker enten raskt blitt nedkjempet eller de har frivillig avstått fra videre kamp.

Hva er alternativet dersom en etablering av luftoverlegenhet som innebærer bruk av offensiv luftmakt ikke er et reelt alternativ, fordi dette vil ha en eskalerende effekt? Dette er en problemstilling som diskuteres i lys av temaet Kina og spørsmålet om eventuelle kinesiske militære utfall mot Taiwan.

Og det er her vi kommer til sakens kjerne. Alternativet til doktrinen om luftherredømme kan være «avskrekking gjennom nektelse» ved bruk av et omfattende nettverk av bakkebaserte og fartøysbaserte luftvernsystemer med en rett mengde og miks, som gir et lagdelt luftforsvar i høyden så vel som på ulike avstander ut fra de forsvarte objektene.

Les mer i denne artikkelen skrevet av bl.a oberst Maximilian K. Bremer, USAF.

Nektelse er også omhandlet av FFI i denne rapporten.

Les artikler om nektelse i Luftled.