US Army ønsker hurtig anskaffelse av kortholdsluftvern for manøverstyrker

Den amerikanske hæren har forespurt industrien om en midlertidig luftvernløsning på 72 Stryker kjøretøy for manøveravdelinger. Anskaffelsen er imidlertid ikke like rundt hjørnet.

Av kjente krav til systemet kan det nevnes at sensoren må kunne samarbeide med herværende ledelsessystemer og sensorer, herunder radaren Sentinel AN/MPQ-64. Mens for våpendelen så er det ønsket en todelt løsning for både «hard kill» og «soft kill». Det nye luftvernsystemet er tenkt som en midlertidig og rask løsning for å re-etablere luftvern som en moderne kapasitet i hæren. Ekstern artikkel

B737DEF5-C9BF-446F-B66D-9758465ABF5B

I en annen artikkel leser vi om hvordan den amerikanske hæren ønsker å redusere tiden det tar å anskaffe nytt materiell, fra 10-15 år som er nåsituasjonen, til 5-7 år. Samtidig er ambisjonen å redusere tiden brukt på utvikling av kravspesifikasjoner fra 5 år og ned til 12 måneder. Ekstern artikkel

Så selv om behovet for mer og moderne luftvern allerede er identifisert som kritisk, så kan det fortsatt gå fem år før dette er innført som en ny kapasitet i den amerikanske hæren.

Se også disse blogginnleggene:
Ny giv for kortholdsluftvernet
USA etterspør nytt kortholdsluftvern, og industrien svarer