Litauen og Indonesia kjøper luftvern fra Norge

Litauen, som har vært i forhandlinger med den norske produsenten siden mai 2016, har nå (26. oktober 2017) inngått en kontrakt pålydende ca. 1 mrd. kr for levering av det som ettersigende skal være to batterier med med luftvernsystemet NASAMS (Norwegian/National Advanced Surface to Air Missile System). I tillegg er det kjent at Australia ønsker NASAMS som sitt neste luftvern til landstyrkene. Ekstern artikkel Ekstern artikkel

Oppdatering: 31. oktober 2017 kunngjorde Kongsberg Gruppen at Indonesia kjøper NASAMS luftvern, en kontrakt pålydende drøyt 600 mill. kr. Ekstern artikkel

Launch Test
Testskyting med NASAMS (Forsvaret)

Systemet ble utviklet og oppgradert på 90- og tidlig 2000-tallet i et samarbeid mellom amerikansk og norsk industri, og erstattet det norske Luftforsvarets NOAH middelsrekkende luftvern. NOAH er en forkortelse for Norwegian Adapted HAWK, og var en norskutviklet variant av det amerikanske MIM-23 HAWK. Det norske Luftforsvaret har hatt NASAMS luftvern siden midten av 1990-tallet, og systemet har så langt gjennomgått to oppgraderinger, mens en tredje omgang er underveis. Det norske NASAMS-miljøet nådde en operasjonell milepæl i 2009 under det amerikanske presidentbesøket i Oslo, da luftvernet gikk på beredskap og etablerte dekning over hovedstaden. Ekstern artikkel Ekstern artikkel

I 2014 ble NASAMS-missiler plassert på et HMMWV chassis (High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle) testskutt for første gang. Den mobile utskytningsrampen, kalt HML for High Mobility Launcher, er ment å gi NASAMS bedre mobilitet, og vil kunne inngå som del av NASAMS-basert luftvern til den norske Hæren. Ekstern artikkel

I 2016 ble en oppgradert variant av missilet testskutt ved skytefeltet på Andøya. Det nye missilet, som er en mulig erstatter for de nåværende, skal ettersigende gi 50% økt rekkevidde, 70% mer høyde, i tillegg til større hastighet og bedre manøvreringsevne. Ekstern artikkel

Den tredje oppgraderingen av NASAMS skal stå klar i 2018; og denne omfatter integrasjon av den mobile utskytningsrampen (HML), ny software samt overgang ti IP-kommunikasjon mellom ildenhetene. Ekstern artikkel Ekstern artikkel

Raytheon, som forstår NASAMS som National Advanced Surface to Air Missile System, skriver på sine internettsider at sju land verden over har systemet så langt; USA, Norge, Finland, Spania, Nederland, et ikke-bekjentgjort land, samt at systemer er under produksjon for Oman. Medregnet Litauen, Australia og Indonesia teller vi dermed etterhvert hele 10 NASAMS brukernasjoner. Ekstern artikkel

Se også:
Tsjekkia satser på mer luftvern
EMADS treffer blinken?